VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 31-03-2008 20:00 uur


Algemene bijlage
PS2008BEM05 advies communicatiekader (pdf, 51,92 KB)
PS2008BEM05 besluit communicatiekader (pdf, 88,32 KB)
PS2008BEM05 bijlage communicatiekader (pdf, 168,95 KB)
PS2008BEM05 ontwerp communicatiekader (pdf, 88,37 KB)
PS2008BEM06 advies herziening P&C cyclus (pdf, 54,25 KB)
PS2008BEM06 besluit herziening P&C cyclus (pdf, 85,99 KB)
PS2008BEM06 bijlage herziening P&C cyclus (pdf, 110,04 KB)
PS2008BEM06 ontwerp herziening P&C cyclus (pdf, 87,25 KB)
PS2008BEM07 advies doorstart internetportaal (pdf, 50,00 KB)
PS2008BEM07 besluit doorstart internetportaal (pdf, 104,76 KB)
PS2008BEM07 bijlage1 projectplan doorstart internetportaal (pdf, 398,99 KB)
PS2008BEM07 bijlage2 begrotingswijziging plan van aanpak doorstart1 (pdf, 83,57 KB)
PS2008BEM07 motie03 internetportaal (pdf, 39,48 KB)
PS2008BEM07 ontwerp doorstart internetportaal (pdf, 104,76 KB)
PS2008BEM08 bijlage1 brief aan randstadprovincies inzake intentieverklaring Europa (pdf, 49,39 KB)
PS2008BEM08 bijlage2 intentieverklaring Europa en de Staten (pdf, 41,22 KB)
PS2008BEM08 ontwerp intentieverklaring Europa (pdf, 62,36 KB)
PS2008PS_besluitenlijst_18_02_2008 (pdf, 76,52 KB)
PS2008PS_mondelinge vragen GroenLinks motie01 beeldvorming besluitvorming samenwerkingsagenda (pdf, 30,83 KB)
PS2008PS_mondelinge vragen GroenLinks motie02 projecten samenwerkingsagenda (pdf, 33,63 KB)
PS2008RGW03 advies instellingsbesluit PCL (pdf, 54,18 KB)
PS2008RGW03 besluit instellingsbesluit PCL (pdf, 137,47 KB)
PS2008RGW03 ontwerp instellingsbesluit PCL (pdf, 137,46 KB)
PS2008WMC05 advies programma wel thuis2 (pdf, 54,44 KB)
PS2008WMC05 besluit programma wel thuis2 (pdf, 84,67 KB)
PS2008WMC05 bijlage programma wel thuis2 (pdf, 265,31 KB)
PS2008WMC05 ontwerp programma wel thuis2 (pdf, 85,56 KB)
PS2008WMC06 advies stimuleringsprogramma kleinschalig wonen voor mensen met dementie (pdf, 53,90 KB)
PS2008WMC06 besluit stimuleringsprogramma kleinschalig wonen voor mensen met dementie (pdf, 101,65 KB)
PS2008WMC06 bijlage1 hoofdlijnen programma (pdf, 96,39 KB)
PS2008WMC06 bijlage2 subsidieregeling (pdf, 133,95 KB)
PS2008WMC06 ontwerp stimuleringsprogramma kleinschalig wonen voor mensen met dementie (pdf, 102,57 KB)