VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 20-04-2009 14:00 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Dhr. R.C. Robbertsen
Griffier: Mw. mr. C.A. Peters
0
0
0
0
2
13
5
7
6
3
3
3
0