VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 08-06-2009 14:00 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Dhr. R.C. Robbertsen
Griffier: Karin Peters
0
0
0
2
5
11
0
4
4
5
11
3
9
0