VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 22-11-2010 14:00 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Dhr. R.C. Robbertsen
Griffier: Karin Peters
0
0
0
0
0
2
2
2
0
4
5
5
0
0
0