VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 02-07-2012 09:30 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Dhr. R.C. Robbertsen
Griffier: Karin Peters
0
0
0
0
0
0
1
7
11
5
4
7
3
5
5
11
4
6
4
5
1
0
1
0