VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 20-12-2012 19:30 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Dhr. R.C. Robbertsen
Griffier: Mw. mr. C.A. Peters
0
0
0
0