VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 08-10-2012 14:00 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Dhr. R.C. Robbertsen
Griffier: Mw. mr. C.A. Peters
0
0
0
0
0
2
0
6
5
9
4
3
0
0
0
Algemene bijlage
PS2012PS 8 oktober 2012 Stemlijst PS vergadering 8 oktober 2012.pdf (pdf, 258,12 KB)