VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 14-04-2014 14:00 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Dhr. W.I.I. van Beek
Griffier: Karin Peters
0
2
0
0
6
0
2
15
4
2
2
0
1
0