VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 07-07-2014 09:30 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Dhr. W.I.I. van Beek
Griffier: Karin Peters
0
1
0
0
2
2
0
8
18
5
6
5
7
6
3
3
5
1
0
1
0