VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 30-03-2015 09:00 uur


Locatie: Zie opening
0
1
1
2
0
0
1
0
Algemene bijlage
ALGEMEEN - KOMPAS2020 (IPO) (2014).pdf (pdf, 1,00 MB)
ALGEMEEN - Overdrachtsdocument (2015).pdf (pdf, 558,56 KB)
ALGEMEEN - Overdrachtsdocument - Addendum BRU bij Overdrachtsdocument (2015).PDF (PDF, 267,41 KB)
ALGEMEEN - Programmabegroting 2015 (2014).pdf (pdf, 3,19 MB)
ALGEMEEN - Terugblik strategische agenda (2014).pdf (pdf, 1.010,28 KB)
ALGEMEEN - Trendverkenning (2014).pdf (pdf, 516,11 KB)