Provinciale Staten 31 maart 2015 19:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Een algemene introductie van het beleid en tafelgesprekken over:

  - De Romeinse Limes en de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn in de running voor de werelderfgoedstatus. En wat betekent dat nu?

  - Historische Buitenplaatsen. Utrecht heeft meer dan 300 historische buitenplaatsen. Kom meer te weten over Erfgoedparels, publieksbereik en kasteelmusea.

  - Cultureel Ondernemerschap. Culturele instellingen moeten fi nancieel steeds meer hun eigen broek ophouden. Ga in gesprek over hoe de provincie helpt deze instellingen ondernemender te worden.

  - Recreatief HoofdNetwerk
  Het netwerk recreatieve routes is nog te versnipperd en te onbekend. Waarom is dat een opgave en wat doen we eraan?

  - Detailhandel. In toenemende mate zijn winkelleegstand en verouderde winkelcentra een opgave voor de leefbaarheid. Hoe werkt regionale afstemming door provincie mee aan de oplossing van dit probleem?

  - Groene economie. De energietransitie naar duurzame energie heeft
  verstrekkende gevolgen. Kom meer te weten over dit supercomplexe beleidsveld en wat de provincie daarin doet.
  vergroten verkleinen laden...