VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 07-12-2015 14:00 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Dhr. W.I.I. van Beek
Griffier: Karin Peters
0
1
5
1
0
9
3
13
4
2
16
1
2
0
1
0