Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 12-12-2016 09:30:00 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Dhr. W.I.I. van Beek
Griffier: Mw. mr. C.A. Peters
0
1
2
1
0
77
14
37
9
14
4
3
4
3
5
4
12
3
8
0
2
0