VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 06-06-2016 14:00 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Dhr. W.I.I. van Beek
Griffier: Karin Peters
0
3
6
0
1
12
6
7
6
5
9
6
11
2
0
2
3
2
0
1
0