Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 13-03-2017 09:30:00 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Dhr. W.I.I. van Beek
Griffier: Mw. mr. C.A. Peters
0
1
2
0
1
0
0
0
24
0
3
2
4
3
2
2
0
1
1
0
2
0
0
0
 

De stukken liggen ter inzage bij de receptie van de provincie Utrecht