VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 06-11-2017 09:30 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Dhr. W.I.I. van Beek
Griffier: Karin Peters
0
1
0
4
1
7
113
1
2
14
6
2
13
0
0
1
0