Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 10-12-2018 09:30 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Dhr. W.I.I. van Beek
Griffier: Mw. mr. C.A. Peters
0
1
0
0
16
0
2
1
4
5
4
4
3
4
7
17
16
18
15
23
9
0
0
1
0
4
6
0
0
0