VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 10-12-2018 09:30 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Dhr. W.I.I. van Beek
Griffier: Karin Peters
0
1
0
0
16
0
2
1
3
4
3
3
3
4
7
17
16
18
15
23
8
0
0
0
0
4
5
0
0
0