VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 23-04-2018 13:30 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Dhr. drs. C. de Kruijf
Griffier: Karin Peters
0
5
20
0
1
0
0
0
5
7
4
1
1
4
0
3
2
2
0
1
0