VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 05-11-2018 09:30 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Dhr. W.I.I. van Beek
Griffier: Karin Peters
0
1
0
0
0
5
0
2
2
3
7
6
9
4
7
4
7
5
6
5
47
0
0
1
0