VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 06-11-2019 19:30:00 uur


Statenzaal
Voorzitter: Dhr. mr. J.H. Oosters
Griffier: Mw. mr. C.A. Peters
1
15
0
1
0