VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 10-07-2019 10:30 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Hans Oosters
Griffier: Karin Peters
0
1
3
2
2
0
2
3
2
2
2
5
14
15
23
0
3
1
1
0
1
0