VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 11-12-2019 13:00 uur


Statenzaal
Voorzitter: Hans Oosters
Griffier: Karin Peters
0
0
4
2
1
2
5
1
0
0
0
0
1
0