VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 11-12-2019 13:00 uur


Statenzaal
Voorzitter: Dhr. mr. J.H. Oosters
Griffier: Mw. mr. C.A. Peters
0
2
4
2
2
3
7
1
0
1
1
0
1
0