Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 18-02-2019 12:30 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Dhr. mr. J.H. Oosters
Griffier: Mw. mr. C.A. Peters
0
1
7
2
2
4
2
2
3
4
5
3
6
12
6
14
4
10
8
5
3
3
0
1
1
1
0
1
0