VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 18-02-2019 12:30 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Hans Oosters
Griffier: Karin Peters
0
1
5
2
2
4
2
2
3
4
5
3
6
5
5
14
4
10
8
5
3
3
0
1
1
1
0
1
0