VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 25-09-2019 10:30 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Dhr. mr. J.H. Oosters
Griffier: Mw. mr. C.A. Peters
0
1
1
2
1
0
0
0
2
9
9
12
12
11
0
3
1
1
1
1
0
1
0