VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 30-10-2019 10:30 uur


Statenzaal
Voorzitter: Hans Oosters
Griffier: Karin Peters
0
2
0
0
0
0
5
1
2
2
1
5
9
8
65
4
0
1
0
10
0
1
0