VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 30-10-2019 10:30:00 uur


Statenzaal
Voorzitter: Dhr. mr. J.H. Oosters
Griffier: Mw. mr. C.A. Peters
0
2
0
0
0
0
5
1
2
2
1
5
9
8
71
4
0
1
0
10
0
1
0