VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 04-02-2019 19:30 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Hans Oosters
Griffier: Karin Peters
0
1
0
0
0
2
Griffier: Ruud Poort
0
2
2
14
0
1
0