VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 04-02-2019 19:30 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Dhr. mr. J.H. Oosters
Griffier: Mw. mr. C.A. Peters
0
1
0
0
0
2
Griffier: Dhr. dr. R.J. Poort
0
2
2
14
0
1
0