VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 11-11-2020 10:30:00 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Dhr. mr. J.H. Oosters
Griffier: Mw. mr. C.A. Peters
0
1
1
1
3
2
3
55
0