VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 12-11-2020 19:30 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Dhr. mr. J.H. Oosters
Griffier: Mw. mr. C.A. Peters
0
1
4
2
2
5
3
4
58
0
1
0