VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 15-07-2020 10:30 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Hans Oosters
Griffier: Karin Peters
0
1
1
16
3
4
6
3
8
1
2
0
1
0