VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 15-07-2020 10:30:00 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Dhr. mr. J.H. Oosters
Griffier: Mw. mr. C.A. Peters
0
1
1
16
3
4
6
3
8
1
2
0
1
0