VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 18-11-2020 10:30 uur


Statenzaal
Voorzitter: Dhr. mr. J.H. Oosters
Griffier: Mw. mr. C.A. Peters
0
2
1
5
2
8
11
1
1
1
2
1
0