VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 18-11-2020 20:00:00 uur


Statenzaal
Voorzitter: Dhr. mr. J.H. Oosters
Griffier: Mw. mr. C.A. Peters
0
1
0
6
3
9
12
1
1
2
1
0
1
0