VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 27-05-2020 13:00 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Hans Oosters
Griffier: Karin Peters
0
1
0
0
0
0
2
2
1
2
6
4
3
3
5
6
1
1
0
1
0