VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 29-01-2020 10:30 uur


Statenzaal
Voorzitter: Hans Oosters
Griffier: Karin Peters
0
3
0
0
1
6
5
3
4
13
2
11
7
15
3
6
2
0
1
1
0
1
0