Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 29-01-2020 10:30 uur


Statenzaal
Voorzitter: Dhr. mr. J.H. Oosters
Griffier: Mw. mr. C.A. Peters
0
3
0
2
1
7
5
3
4
18
3
11
7
15
3
6
2
0
1
1
0
1
0