VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 30-09-2020 10:30 uur


Statenzaal
Voorzitter: Hans Oosters
Griffier: Karin Peters
0
1
1
8
8
5
8
3
4
9
1
0