VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 08-07-2020 10:30 uur


Statenzaal
Voorzitter: Hans Oosters
Griffier: Karin Peters
0
1
0
0
0
0
5
2
2
3
2
6
21
12
4
1
0
1
0