VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 09-12-2020 10:30 uur


Statenzaal
Voorzitter: Dhr. mr. J.H. Oosters
Griffier: Mw. mr. C.A. Peters
0
2
2
6
2
3
1
1
1
20
2
5
16
7
0