VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 09-12-2020 20:00 uur


Locatie: Zie opening
0
1
2
2
4
7
4
4
2
1
1
22
2
6
18
9
0
1
0