VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 15-12-2021 10:30 uur


Statenzaal
Voorzitter: Hans Oosters
Griffier: Karin Peters
0
2
4
2
5
2
3
5
6
2
1
1
1
1
1
1
0