VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 17-11-2021 10:30 uur


Statenzaal
Voorzitter: Dhr. mr. J.H. Oosters
Griffier: Mw. mr. C.A. Peters
2
0
4
4
6
1
1
1
0