VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 02-06-2021 10:30 uur


Statenzaal
0
Voorzitter: Hans Oosters
Griffier: Karin Peters
0
2
1
1
4
7
7
2
6
10
1
1
0