VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 02-06-2021 20:30 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Hans Oosters
Griffier: Karin Peters
0
1
2
2
2
2
5
8
8
3
7
11
1
1
0
1
0