VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 27-01-2021 10:30 uur


Statenzaal
Voorzitter: Dhr. mr. J.H. Oosters
Griffier: Mw. mr. C.A. Peters
0
0
2
11
8
4
1
0
1
2
0
0