VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 14-12-2022 10:30 uur


Statenzaal
1
0
2
1
4
7
4
3
6
6
3
7
3
7
7
8
0
1
0