VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 16-11-2022 10:30 uur


Statenzaal
1
0
2
2
1
3
3
3
6
7
7
10
1
0
1
0