VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 21-09-2022 10:30 uur


Statenzaal
1
0
0
3
2
2
3
2
3
7
24
23
11
1
1
1
0
1
0