Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Statencommissie Bestuur, Economie en Middelen
Datum: 04-11-2020 13:00:00 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Mw. ir. M. de Widt MPM
Griffier: Dhr. drs. T.J. Dorst
0
0
0
0
0
1
1
1
0
9
1
5
1
4
0
11
1
3
1
4
3
1
3
4
1
1
0
1
0